Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Gdanski   strona główna Wydziału Nauk Społecznych  sprawdź pocztę maly pixel ku wielkiej chwale filozofii
Filozofia, Socjologia i Dziennikarstwo - Uniwersytet Gdanski Filozofia, Socjologia i Dziennikarstwo - Uniwersytet Gdanski
IFiS > konferencje Filozofia, Socjologia i Dziennikarstwo - Uniwersytet Gdanski
» Akredytacja
» Podział roku akademickiego 2013/2014
» Podział roku akademickiego 2012/2013
» Aktualności
» Dyrekcja
» Sekretariat
» Egzamin dyplomowy
i standardy pisania prac dyplomowych

» Regulamin Funduszu Innowacji Dydaktycznych
» Konferencje
» Erasmus
» MOST
» Audytoria WNS
» Kalendarz sal ćwiczeniowych
» Terminy zjazdów - zima - 2014/2015
» Organizacja roku akademickiego 2014/2015
» Instytut na mapieFilozofia
» zakłady
» informacje
» pracownicy
» konsultacje i kontakt
» plany zajęć
» programy studiów
» Warsztaty filozoficzne
Socjologia
» zakłady
» informacje
» pracownicy
» konsultacje i kontakt
» plany zajęć
» programy studiów
» Terminy zjazdów - 2013 / 2014 – semestr zimowy
» Terminy zjazdów - 2013 / 2014 – semestr letni
» Blog Socjologów
» Oddz. Gdański PTS
Dziennikarstwo
» informacje
» pracownicy
» konsultacje i kontakt
» plany zajęć
» programy studiów
» Terminy zjazdów - 2013 / 2014 – semestr zimowy
» Terminy zjazdów - 2013 / 2014 – semestr letni
Podyplomowe Studium Etyki
» EFS 2008/10
» informacje
Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations
» informacje
Podyplomowe Studium Reklamy i Marketingu Medialnego
» informacje
» terminy zjazdów
» Radio MORS
» Gazeta studencka CDN
» Koło Filozoficzne "atma"
» Naukowe Koło Filozoficzno-artystyczne
» Socjokolektiv
» PTF Oddział w Gdańsku
» SEN im.Pawła Włodkowica
» Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne
» Historia filozofii jako problem filozoficzny
» Inspiar
» Biblioteka UG - katalog
» Słowniki i encyklopedie
» Parlament Studentów

Konferencje


02.04.2014

25 Years After the Communism: East and West of Europe in Search of Solidarity. Mid-term Conference of ESA RN 36, Gdańsk, 16-18 October 2014, University of Gdańsk

Details: Website >

07.05.2013
Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Śmieć w kulturze" współorganizowanej przez Zakład Antropologii Społecznej IFSiD UG. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2013 roku na Wydziale Nauk Społecznych UG. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2013 roku.

Szczegółowe informacje: www.ptl.info.pl/gdansk/?p=209

01.04.2013

University of Gdańsk The Institute of Philosophy, Sociology and Journalism invites you to an international interdisciplinary conference:
Is There Anything Like Moral Character & Virtue?
Details: Website


20.03.2013

Zespół kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG zaprasza na
Międzynarodową Konferencję Naukową
Media - Biznes - Kultura. Pomorze 2013.

Gdańsk; 10-11 października
Szczegóły: www.mediabizneskultura.ug.edu.pl


28.04.2012

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej IFSiD UG zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową Moral Intuitions, Reflective Equilibrium, and Moral Disagreement (11-12 maja 2012 r.,WNS UG, s207 )

Plakat do pobrania
05.09.2011

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Polskie Towarzystwo Estetyczne

oraz
Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki (Uniwersytet Gdański)

zapraszają na konferencję pod hasłem:


"ESTETYKA JAKO NARRACJA I METANARRACJA"


Gdańsk, 27-28 września 2012r

Strona konferencji

05.09.2011

Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Zakład Filozofii Współczesnej
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:


Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej.


Gdańsk, 18-19 maja 2012 roku

Strona konferencji

05.09.2011

ZAKŁAD METAFIZYKI I FILOZOFII RELIGII
INSTYTUTU FILOZOFII, SOCJOLOGII I DZIENNIKARSTWA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
oraz STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-NAUKOWE im. PAWŁA WŁODKOWICA

zaprasza na pierwszą ogólnopolską konferencję naukową poświęconą naturze Boga

O WIEDZY BOGA


Termin: 18-19.11. 2011

Miejsce:
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Uniwersytet Gdański
Plakat
Program konferencji

22.06.2011

INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY MAIUSCULA
wraz z
WYŻSZĄ SZKOŁĄ HANDLU I USŁUG W POZNANIU

zapraszają na


II MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ INTERDYSCYPLINARNĄ Z CYKLU

WSPÓŁCZESNE NURTY BADAWCZE

MŁODYCH NAUKOWCÓW


więcej informacji poniżej

Zaproszenie
Karta zgłoszenia "doc"
Karta zgłoszenia "pdf"
Instrukcja wydawnicza
Bloki tematyczne

18.05.2011
Zawiadomienie

Oddział Gdański
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
zaprasza
na spotkanie
które odbędzie się

w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa U.G.
przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku,
w sali nr S315

23.V.2011 (poniedziałęk), godz. 17.00,
Doc. dr Marian Pyrz (OG PTF)
"Zła wiara i akrazja w świetle genetyki behawioralnej."

30.V.2011 (poniedziałęk), godz. 17.00,
Prof. dr hab. Ludwik Kostro (OG PTF)
"Implikacje filozoficzne odkrycia planet poza Układem Słonecznym."

Zarząd Oddziału

17.05.2011

Popołudniowa Akademia Socjologiczna (IFSiD i Oddział Gdański PTS)

zaprasza na seminarium pt.

Gdański fenomen. Próba naukowej interpretacji" oraz panel dyskusyjny pt "Gdańsk miasto wyjątkowe?"

z udziałem autorów publikacji odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych UG, Bażyńskiego 4, aula S 207, 19 maja (czwartek), godz. 15:30.pobierz plakat

17.05.2011

"Kultura wolności - kultura odpowiedzialności. Socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa Solidarności",

która odbędzie się w dniach 23-24 maja br. w auli S207 na Wydziale Nauk Społecznych UG.

Program konferencji;

Program konferencji

Plakat

17.05.2011

Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności oraz Miasto Gdańsk zapraszają na "Gdańskie Wykłady Solidarności"
Gościem piątej odsłony cyklu będzie wybitny francuski socjolog

prof. Alain Touraine, który wygłosi wykład pt. Od narodowych do globalnych ruchów społecznych

Zapraszamy w piątek, 20 maja o godz. 14.00 na Wydział Nauk społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, sala S 205

Alain Touraine (1925) to jeden z najwybitniejszych znawców ruchów społecznych na świecie, twórca i wieloletni dyrektor Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznej w paryskiej École des Hautes Études en Sciences Sociales, a także członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk. Jest przedstawicielem socjologii działania i twórcą metody interwencji socjologicznej, w której badacz staje się mediatorem między działaczami danego ruchu społecznego. Zasłynął m.in. z badań polskiej Solidarności, które opublikował wraz z polsko-francuskim zespołem badawczym pt. Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981. Alain Touraine zajmował się analizą ruchów narodowowyzwoleńczych oraz robotniczych w Ameryce Łacińskiej i społeczeństwach postindustrialnych Europy, w ostatnich latach podejmuje problematykę płci oraz krytykę współczesnej demokracji. Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Księcia Asturii w dziedzinie Komunikacji i Działania na Rzecz Ludzkości (2010). Do jego najważniejszych publikacji naukowych należą: Sociologie de l_action (1965), La Société post-industrielle. Naissance d_une société (1969), Le Retour de l_acteur (1984), La Parole et le sang (1988), Le Monde des femmes (2006). W języku polskim ukazały się w zeszłym roku jego trzy prace: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, O socjologii oraz Samotworzenie się społeczeństwa.

Gdańskie Wykłady Solidarności to spotkania z wybitnymi intelektualistami, historykami idei społeczno-politycznych, autorytetami życia publicznego z Polski i zagranicy. Ich zadaniem jest twórcze odniesienie się do etosu ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego. Czy? Dlaczego? Jak? _ to pytania, które mają pomóc w zdiagnozowaniu kondycji współczesnej demokracji i sformułowaniu nowych rozwiązań dla życia obywatelskiego.

Szczegóły na: www.ecs.gda.pl/wyklady


Pobierz plakat

17.05.2011

Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności oraz Miasto Gdańsk zapraszają na "Gdańskie Wykłady Solidarności"
Gościem piątej odsłony cyklu będzie wybitny francuski socjolog

prof. Tomasz Szlendak, który wygłosi wykład pt. Jaka będzie solidarność przyszłości?

Zapraszamy w czwartek, 19 maja o godz. 13.30 na Wydział Nauk społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, sala S 203

Tomasz Szlendak (1974) doktoryzował się w 2000 roku przedkładając pracę o miłości. Od 2006 roku profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany. Obecnie Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów w kulturze zachodniej, aktywność kulturalną Polaków oraz biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego. W polu jego zainteresowań naukowych znajdują się psychologia ewolucyjna, kognitywistyka, socjoantropologia relacji płciowych, socjologia kultury i socjologia konsumpcji. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika _Polityka_. Autor szeregu artykułów i opracowań naukowych, redaktor publikacji zbiorowych. Ostatnio opublikował Socjologię rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie (PWN). Pisze także do czasopism popularnonaukowych i gazet (Focus, Elle, Gazeta Wyborcza). W 2008 ukazała się jego debiutancka powieść Leven _ kryminał, osadzony w realiach średniowiecznego Torunia.

Gdańskie Wykłady Solidarności to spotkania z wybitnymi intelektualistami, historykami idei społeczno-politycznych, autorytetami życia publicznego z Polski i zagranicy. Ich zadaniem jest twórcze odniesienie się do etosu ruchu Solidarności w kontekście budowy społeczeństwa obywatelskiego. Czy? Dlaczego? Jak? _ to pytania, które mają pomóc w zdiagnozowaniu kondycji współczesnej demokracji i sformułowaniu nowych rozwiązań dla życia obywatelskiego.

Kolejny wykład z cyklu pt. Od narodowych do globalnych ruchów społecznych wygłosi prof. Alain Touraine, 20 maja, piątek, godz. 14.00, sala S 205.

Zapis dotychczasowych wykładów dostępny jest na: www.ecs.gda.pl/wyklady


Pobierz plakat

05.05.2011

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG Polskie Towarzystwo Socjologiczne

zapraszają na

Międzynarodowe Warsztaty Niezamierzonych Konsekwencji

z okazji 75 rocznicy tego socjologicznego pojęcia, stworzonego przez Roberta Mertona

Miejsce; WNS, S 207 oraz S 203

Czas - 9- 10 maja

program i strona konferencji:

http://www.wuc.ifsid.ug.edu.pl/?page_id=30
20.04.2011
Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów:

Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG oraz Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej
uprzejmie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową nt.

"On Citizenship & Civic Virtues"

która odbędzie się 6 maja 2011 w auli S207 (Wydział Nauk Społecznych UG), szczegóły w załączonym plakacie.

Z wyrazami szacunku,
Natasza i Artur Szutta
(Zakład Etyki i Filozofii Społecznej UG)

Pobierz plakat
06.04.2011
Konferencja Naukowa - KOBIETA W XXI WIEKU!

Zapraszamy do zapoznania się zmateriałami na temat

Międzynarodowej Konferencję Naukową pod hasłem
KOBIETA W XXI WIEKU.
Konferencja, której organizatorem jest:
-Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula
- Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji
odbędzie się 9 czerwca w Poznaniu.

Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęły już między innymi:
prof. Jadwiga Staniszkis oraz doktor Irena Eris.
Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. Halina Zgółkowa, a członkiem tego komitetu dr Krystyna Łybacka.
Czekamy na potwierdzenie objęcia patronatu przez Pierwszą Damę - Annę Komorowską.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

Instrukcja wydawnicza

Bloki tematyczne

08.12.2010

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG zaprasza na konferencję naukową:
Krzyż w procesach przemian centrum symbolicznego społeczeństwa polskiego
Gdańsk, 18 - 19 kwietnia 2011


fotografia - Jacek Zdybel

Program konferencji

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy

05.10.2010

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, IFSiD UG, zaprasza do udziału w konferencji

Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje,

która odbędzie się 16-17 czerwca 2011 w Gdańsku.

Strona konferencji

20.08.2010
Konferencja "Workshop on unintended..."

Dear Colleagues,
University of Gdańsk in cooperation with Division of Sociology of Law and Gdańsk Branch of Polish Sociological Association invite scholars to join in a discussion about 'unintended consequences'.

Many comments and theoretical developments that followed Robert K. Merton's work on unanticipated consequences of purposive social actions have focused on ramifying the initial conceptual apparatus. This involved debating semantical nuances of such terms as: unexpected, unrecognized, unaware, unforeseen, perverse, in addition to, or instead of, the ones of unintended and unanticipated. The workshop aims to summarize and revitalize this debate.

On the other hand, the purpose of the conference is to bridge the gap between the discussions on unintended consequences and many discourses that emerged in theoretical circumstances different from, or even opposed to, mertonian functionalism. Similar themes were undertaken by scholars active in fields as different as systems' theory, post-foucauldian governance studies or neoinstitutionalism. Since terms used in such studies range from risk through contingency to regulatory failures, it is worthwhile to see whether linguistic differences signify speaking of different phenomena.

Thus, the organizers of the workshop welcome all contributions relevant for 'sociology as an analysis of the unintended' - 75 years after the original term was coined. The event will take place at Institute of Philosophy, Sociology and Journalism, University of Gdańsk on 9-10 May, 2011. Papers will be invited for publication in a themed volume. For further details about the conference please visit: www.wuc.ifsid.ug.edu.pl


Best regards,
Workshop Committee:
Klaus Bachmann - University of Wrocław
Piotr Gliński - Polish Academy of Sciences, University of Białystok, Polish Sociological Association
Jacek Kurczewski - University of Warsaw
Jan Poleszczuk - University of Białystok
Brunon Synak - University of Gdańsk
Piotr Sztompka - Jagiellonian University in Krakow
Marek Ziółkowski - Adam Mickiewicz University

Organizing Committee:
Cezary Obracht-Prondzyński
Michał Kaczmarczyk
Adriana Mica
Arkadiusz Peisert
Jan Winczorek
Maciej Brosz

01.03.2010
Szanowni Państwo!

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej UG
zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.:

Dlaczego cokolwiek powinienem?
Pytanie o źródła normatywności etyki

Gdańsk, 27-28 maja 2010 roku

12.01.2010
Szanowni Państwo

Chcielibyśmy poinformować o konferencji:

"Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami"


Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, 10-11 maja 2010.

Konferencja będzie częścią obchodów Jubileuszu 20-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Ma ona posłużyć konsolidacji pola badań nad społecznymi interakcjami między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami. Ludzkie związki ze światami naturalnym i technicznym są przedmiotem debaty w ramach różnych dyscyplin nauk społecznych - takich jak socjologia, antropologia, badania kulturowe, filozofia, feminizm etc.
Celem konferencji będzie próba podsumowania stanu tej debaty i zbliżenia perspektyw różnych dyscyplin. Przewiduje się opublikowanie książki pokonferencyjnej.

Aktualne informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.lin.ifsid.ug.edu.pl

12.01.2010
Zaproszenie

Konferencja Naukowa

"Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2010"

Kierownictwo kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Uniwersytetu Gdańskiego

zaprasza do udziału w kolejnej ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w nowym gmachu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - Oliwie ul. Bażyńskiego 4, w dniach 25-26 marca 2010 roku.

Mecenasem konferencji jest Energa S.A.

Strona konferencji

Więcej informacji

20.10.2008
Konferencja: "Etyka cnót: możliwości, ograniczenia i znaczenie praktyczne"

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na Konferencję: Etyka cnót: możliwości, ograniczenia i znaczenie praktyczne

Program i szczegółowe informacje na stronie:
http://www.ptf-senpw.ug.gda.pl/konferencje/konf_etyka_cnot.htm

14.10.2008
Konferencja Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2008

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na ogólnopolską medioznawczą sesję naukową, w której udział wezmą specjaliści i znawcy mediów z całej Polski, a także młodzi naukowcy z ośrodków naukowych w Polsce.

Program i szczegółowe informacje na stronie:
http://ifsid.ug.gda.pl/konferencje/konfmbk/

15.09.2008
Konferencja Oblicza Komunizmu!

W imieniu Koła Naukowego Historyków Wojskowości i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, organizatorów Międzynarodowej Konferencji "Oblicza Komunizmu", zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

Informacje odnośnie konferencji.

Formularz zgłoszeniowy.

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk

SOCJOLOGIA
tel. (+48-58) 523-44-05

FILOZOFIA
tel. (+48-58) 523-44-15

DZIENNIKARSTWO
tel. (+48-58) 523-44-44

Plany zajęć
tel. (+48-58) 523-44-38

Portiernia
tel. (+48-58) 523-42-02

Strona główna wydziału | adresy i telefony | Sprawdź pocztę | Kontakty